• OCA Almere

  Ruime keus aan sportfaciliteiten

 • OCA Almere

  Dedicated To Everybody

 • OCA Almere

  Louis Armstrongweg 86
  1311 RL Almere
  Tel:| (036) 545 88 66

Etalagebenen

Hoe kan fysiotherapie helpen bij etalagebenen? Om dit uit te leggen moeten we eerst goed kijken naar wat etalagebenen precies is. Etalagebenen (ook bekend als perifeer vaatlijden of claudicatio intermittens) is een ziekte van de slagaders in de benen tengevolge van de afzetting van vet ('plaques') in de wand van de slagader en van verharding of 'verkalking' van de wand van de slagader. Dit proces noemen we atherosclerose (slagaderverkalking). Meestal leidt atherosclerose tot vernauwing of zelfs totale afsluiting van de slagader. Hierdoor wordt de bloedaanvoer naar de benen afgeremd waardoor de weefsels die van dat bloedvat afhankelijk zijn, te weinig bloed (dus zuurstof) krijgen. Men noemt dit ook ischemie. Het gevolg daarvan kan zijn dat u bij het lopen pijn krijgt in kuit, dijbeen of bil. Na korte tijd rusten verdwijnt de pijn en kunt u weer een stukje lopen. Dit noemt men 'etalagebenen' of claudicatio intermittens.

Alle artikelen en behandelingsprotocollen zijn volgens het zelfzorg principe geschreven. Bij zelfzorg is niet de arts of specialist maar de patiënt verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de behandeling. Toch adviseer ik patiënten om bij gezondheidsklachten eerst een arts te raadplegen. Een juiste diagnose is ook bij een zelfzorgtraject van onschatbare waarde. Als u reeds onder behandeling bent van een arts overleg dan met uw arts voordat u voedingssupplementen gaat gebruiken.

Bij ernstig perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen) stroomt zo weinig bloed naar de benen dat u bijna niet meer kan lopen en zelfs in rust pijn hebt. Men spreekt dan van een kritische ischemie. Werd perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen) tot voor kort als een symptoom van slagaderverkalking gezien en als een risicosignaal voor een hartinfacrt of beroerte, dan wordt het nu algemeen als één van de verschijningsvormen van atherothrombose beschouwd, net zoals een hartinfarct of een beroerte.

U kunt zich aanmelden op het telefoonnummer 036-545 88 66 of door te mailen naar algemeen@oca-almere.nl.

OCA Almere is aangesloten bij het claudicationet, voor meer informatie kunt u terecht op http://www.claudicationet.nl/