• OCA Almere

  Ruime keus aan sportfaciliteiten

 • OCA Almere

  Dedicated To Everybody

 • OCA Almere

  Louis Armstrongweg 86
  1311 RL Almere
  Tel:| (036) 545 88 66

Inhoud

De poliklinische revalidatieprogramma’s bestaan uit:

1. Revalidatie-intake

Tijdens de revalidatie-intake wordt de cliënt uitgebreid onderzocht. Het multidisciplinaire team onderzoekt de aard, ernst, oorzaken en de huidige consequenties van de klachten en de beperkingen van de cliënt en samen met de cliënt worden de doelen vastgesteld.

De intake bestaat uit een vraaggesprek, functioneel onderzoek en het invullen van vragenlijsten. Om het beeld te completeren worden - indien relevant en aanwezig - medische gegevens opgevraagd. Ook de commitment en de trainbaarheid van de cliënt worden aan een nader onderzoek onderworpen. Het team bepaalt in samenspraak met de cliënt het beleid dat vervolgens in een revalidatieplan wordt vastgelegd.

2. Poliklinisch revalidatieprogramma

In het revalidatieprogramma voert de cliënt het afgesproken revalidatieplan uit.

Alle programmaonderdelen worden gekenmerkt door een multifactoriële, actieve aanpak, het stimuleren van de cliënt om de regie te nemen over zijn/haar eigen leven en de gestelde doelen te bereiken.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Pijneducatie

Het is belangrijk een goed inzicht te hebben waar de pijn vandaan komt, welke factoren de pijn beïnvloeden en wat de cliënt hier zelf aan kan doen. Bij aanvang van het programma is hier uitgebreide voorlichting over.

b. Fysieke training

Doel van dit onderdeel is het verbeteren van de fysieke belastbaarheid – kracht, conditie, coördinatie en mobiliteit - en het stimuleren van gezond gedrag.

De training start met de opbouwfase waarin de cliënt wordt geïnstrueerd en het trainingsschema stapsgewijs wordt opgebouwd. In de intensieve fase wordt het schema gemaximaliseerd.

Het programma is afgestemd op de eisen die de dagelijkse activiteiten aan de cliënt stellen.

c. Training All Day Living (ADL)

De fysiotherapeut/ergotherapeut komt bij de cliënt aan huis en leert de cliënt in de thuissituatie hoe activiteiten beter, veiliger en effectiever uitgevoerd kunnen worden en geeft adviezen ten aanzien van preventie. Ook de partner wordt hierbij betrokken en geïnstrueerd.

d. Psychische begeleiding

De psycholoog coacht de cliënt in dit proces en geeft inzicht in welke factoren bij de cliënt van invloed zijn en leert cliënt beter te functioneren in zijn/haar sociale omgeving. Indien nodig wordt ook de partner hierbij betrokken.

e. Meting

Tijdens de intake en de eindevaluatie worden vragenlijsten afgenomen om het resultaat objectief te kunnen beoordelen.

3. Nazorgfase

Ook al zijn de doelstellingen na afronding van het programma bereikt, wij streven naar een duurzaam resultaat. Ook op langere termijn moet de cliënt in staat zijn om de klachten onder controle te houden. Na 3 maanden en 1 jaar worden de resultaten nog een keer getoetst bij de cliënt.