• OCA Almere

  Ruime keus aan sportfaciliteiten

 • OCA Almere

  Dedicated To Everybody

 • OCA Almere

  Louis Armstrongweg 86
  1311 RL Almere
  Tel:| (036) 545 88 66

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten:

 • traumatisch hersenletsel
 • niet-traumatisch hersenletsel.

Er bestaat ook aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, zoalszuurstof-gebrek of een infectie.

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 130.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dat aantal betreft alleen betrokkenen zelf, niet de naaste omgeving. Ook de familie ondervindt vaak allerlei problemen.

Mensen met NAH hebben in de periode na het ontstaan van het letsel vaak nog veel last van fysieke klachten en beperkingen in het dagelijkse leven. Deze klachten kunnen heel uiteenlopend zijn, van problemen met de spraak en veranderingen van de persoonlijkheid tot vermoeidheid en moeite met het maken van bewegingen van de armen en benen.

Mensen met NAH kunnen voor deze klachten en beperkingen revalideren met behulp van gespecialiseerde en bewezen revalidatieprogramma’s om zo het functioneren in de thuissituatie en de re-integratie naar de samenleving soepeler te laten verlopen.

Oorzaken

Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn: een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij. Voorbeelden hiervan zijn een hersenschudding of een hersenkneuzing.

Traumatisch hersenletsel kan optreden zonder schedelletsel, vaak bij een (verkeers)ongeval, val, klap tegen het hoofd, etc. of met schedelletsel, vaak bij het binnendringen van botgedeeltes als gevolg van schedelbreuk of het binnendringen van een voorwerp, zoals een kogel, steekwapen of ijzeren voorwerp.

Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam. Voorbeelden van niet-traumatisch hersenletsel zijn:

Ook degeneratieve ziekten, zoals Multiple Sclerose, Parkinson en Alzheimer, kunnen als NAH worden geclassificeerd, maar worden in de zorg niet onder NAH genoemd, omdat de behandeling, zorg en gevolgen van deze aandoeningen zeer verschilt van de andere vormen van niet-aangeboren hersenletsel.

Doel

Het doel van het programma is het verminderen van de fysieke beperkingen waardoor een betere terugkeer naar de thuissituatie en re-integratie in de maatschappij mogelijk wordt gemaakt.

Inhoud

Het programma bestaat uit de volgende aspecten;

1. Er zal een intake worden gehouden om de klachten en beperkingen van de cliënt in kaart te brengen. Ook zullen er doelstelling worden opgesteld waar de cliënt aan wil werken.

2. Aan de hand van deze doelstellingen zal er een oefenprogramma op maat gemaakt worden.

3. Het volgen van het oefenprogramma gebeurt op vaste tijden in groepsverband. Uit de theorie blijkt dat het trainen in een groep een aantal positieve effecten met zich meebrengt, zoals een verbeterde motivatie, een groter enthousiasme en onderlinge stimulans. Dankzij groepstherapie leren patiënten van elkaar en ontstaat er een lotgenotencontact. Daarnaast zorgt groepstherapie voor een toename van het subjectief welbevinden en de therapietrouw.

4. Door periodieke evaluatiemomenten en metingen kan de voortgang van de cliënt nauwlettend in de gaten worden gehouden en kan het oefenprogramma aangepast worden waar nodig. Zo krijgt de cliënt de best mogelijke oefentherapie op maat.

Team

Het team bestaat uit 2 fysiotherapeuten die tijdens de trainingsmomenten samen het oefenprogramma zullen begeleiden.

Voor wie?

Het programma is geschikt voor mensen met NAH die een revalidatietraject bij het revalidatiecentrum hebben doorlopen en graag verder willen werken aan hun fysieke belastbaarheid, om zo de terugkeer in de maatschappij soepeler te laten verlopen.

U kunt zich aanmelden op het telefoonnummer 036-545 88 66 of door te mailen naar algemeen@oca-almere.nl